Przerwa w funkcjonowaniu biblioteki szkolnej

Od 1 marca br. do 31 marca br. biblioteka szkolna będzie nieczynna dla uczniów i nauczycieli. Powodem jest inwentaryzacja bibliotecznego księgozbioru.

Celem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych oraz tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów. By robić to możliwie dobrze i skutecznie oraz poznać stan zasobów bibliotecznych jest konieczne przeprowadzenie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej. Nie ma konieczności zwrotu wypożyczonych książek do 1 marca br.