Stołówka zaprasza na smaczne obiady!

Zapraszamy wszystkich uczniów i przedszkolaków Ósemki do korzystania z posiłków w naszej szkolnej stołówce.

Wpłaty za posiłki dokonuje się na konto do 10-tego każdego miesiąca.

Konto
Bank Milenium 08 1160 2202 0000 0005 0425 3123
z tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc płatność.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Opłata za obiady w czerwcu br. wynosi:

16 dni x 3,50 zł = 56,00 zł
Grupa przedszkolna – 4 posiłki (21 dni) = 210,00 zł
Grupa przedszkolna – 3 posiłki (21 dni) = 168,00 zł

Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

I  przerwa 11.00

II przerwa 12.00

III przerwa 13.05

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90 w 356 lub e-mailowo t.weckowicz@rumia.edu.pl

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.

Możliwość odpisów obiadów.