Ekobohaterowie: akcja „Czysta Rumia” i festyn ekologiczny

W sobotę 11 czerwca br. od godzin porannych na ulice Rumi po raz kolejny wyruszyli ekobohaterowie.
W skład naszej ekipy, której liderem i koordynatorem była p. Ania Okrój wchodzili uczniowie klas 1A, 3C, 4A, 4C (najliczniejsza grupa) oraz 7B, nauczyciele – opiekunowie p. Basia Bryłka i p. Piotr Kopciewicz oraz rodzice, którzy spontanicznie dołączyli się do inicjatywy.
Naszym zadaniem było posprzątanie „sektora 4” obejmującego teren pomiędzy ulicami Żwirki i Wigury, ul. Floriana Ceynowy oraz ul. Starowiejską. Dzięki dużej liczebności grupy prace porządkowe przebiegały bardzo sprawnie i po niespełna trzech godzinach akcji nasz sektor mogliśmy uznać za należycie wysprzątany.
Co ciekawe i optymistyczne – dało się zauważyć, że w tym roku na skwerach i trawnikach zalegało znacznie mniej śmieci niż poprzednio. Niemniej, nasi ekobohaterowie mieli pełne ręce roboty, a po dobrze wykonanym zadaniu mogli z zadowoleniem udać się wraz z opiekunami na festyn. Tam czekały na nich liczne atrakcje m.in. pamiątkowe gadżety, kilka stanowisk z grami i zabawami, stanowiska edukacyjne, punkty żywieniowe i wiele innych. Każdy znalazł coś wyjątkowego.
Piotr Kopciewicz