Absolwent Roku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rumi

Zaszczytny tytuł Absolwenta Roku Szkoły PodstawowejNr 8 w Rumi w tym roku szkolnym przyznany został Zuzannie Budzyńskiej , uczennicy klasy VIIIA.

Uroczyste wręczenie nagród rumski magistrat zorganizował 20 czerwca br. w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Dyrekcję i społeczność szkolną Ósemki reprezentowała tego dnia pani Anna Bandura, wicedyrektor SP Nr 8 w Rumi.

W miejskiej ceremonii uczestniczyli Rodzice wyróżnionej uczennicy i wychowawczyni klasy VIIIA pani Alicja Kozłowska. Nagrodę wręczyli pan Krzysztof Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi oraz zastępca burmistrza miasta pan Piotr Wittbrodt. Obecne były urzędniczki Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi panie inspektorki Katarzyna Pierzgalska i Magdalena Zielińska.

– Wyróżnionym serdecznie gratuluję. Podziękowania należą się również rodzicom i opiekunom, którzy wspierali was w tej drodze. Zamykacie ważny etap w swoim życiu, bo to w szkole podstawowej, którą właśnie opuszczacie, zawiązywały się wasze pierwsze przyjaźnie. Życzę wam dalszych sukcesów i realizacji planów, a teraz pora na zasłużone wakacje i odpoczynek – powiedział wiceburmistrz Piotr Wittbrodt

O przyznaniu tytułu Absolwenta Roku Zuzannie Budzyńskiej zdecydowały osiągnięte wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zaangażowanie w życie szkoły w Samorządzie Uczniowskim oraz w działania społeczne, skierowane ku koleżankom i kolegom i wolontariat w Szkolnym Kole Caritas. Zuzanna godnie reprezentowała klasę i szkołę w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów, w meczu matematycznym, w konkursie matematyczno-geograficznym, wojewódzkim konkursie „Barwy Morza 2022” oraz wojewódzkim konkursie „Rozwiąż Język”.

Gratulujemy Zuzannie i życzymy wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP Nr 8 w Rumi