Europejski Dzień Języków w naszej szkole 26 września 2022 r.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW – 26 WRZEŚNIA
Od roku 2001, w którym Komitet Ministrów Rady Europy przyjął deklarację o ustanowieniu obchodów europejskiego święta języków, w wielu krajach europejskich, w tym także w Polsce, dzień 26 września jest corocznym świętem środowiska edukacji językowej. Celem tego szczególnego dnia jest przypomnienie o tym, jak wielkie znaczenie ma umiejętność komunikowania się w wielu językach. Jest to też niesamowita okazja na promowanie bogactwa i różnorodności kulturowej i językowej Europy, które warto pielęgnować i rozwijać.
Tego dnia w naszej szkole nauczyciele wraz z grupą uczniów przygotowali wiele atrakcji, a wśród nich m.in. specjalne lekcje edukacji językowej, języka angielskiego i języka niemieckiego na temat różnorodności językowej, także quizy, konkursy, a nawet malowanie twarzy. Uczniowie, którzy nie mieli dziś tego typu lekcji, mogli skorzystać z szerokiej oferty gier i zabaw językowych na długich przerwach. Dodatkowo niektórzy uczniowie upamiętnili dzisiejszy dzień ubierając się w stroje typowe dla różnych krajów. Najczęściej były to elementy związane z takimi krajami jak Niemcy, Ukraina, Dania czy Szwecja.
Najbardziej aktywni uczniowie, szczególnie ci, którzy spróbowali swoich sił w konkursach wiedzy o róznorodności językowej Europy, zostaną nagrodzeni punktami do oceny z zachowania oraz ocenami z języka angielskiego lub niemieckiego.
Na lekcjach angielskiego wykorzystano materiały ze strony internetowej https://edl.ecml.at
Lekcje na temat EDJ przeprowadzili:
p. Barbara Bryłka
p. Dorota Kacprzycka
p. Agnieszka Glinka
p. Piotr Kopciewicz
Quizy i zabawy na przerwach przygotowała p. Agnieszka Glinka