EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW W NASZEJ SZKOLE

EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW W NASZEJ SZKOLE
W tym roku w ramach Europejskich Dni Ptaków, które przypadają zawsze w pierwszy weekend października, czyli w okresie intensywnych wędrówek ptaków z terenów lęgowych do miejsc zimowania, w naszej szkole zorganizowane były dwa wydarzenia.

Już w miniony wtorek na zajęciach Koła Przyrodniczego p. Agnieszka Erdmann przeprowadziła ciekawą lekcję na temat jesiennych migracji ptaków. Dzieci dowiedziały się jakie gatunki wędrują najliczniej przez nasze tereny, a także gdzie i kiedy można je najłatwiej zaobserwować. Pani Agnieszka opowiadała także o przyczynach migracji ptaków oraz o niesamowitych możliwościach, które umożliwiają im odnajdywanie właściwej trasy przelotu. Drugim wydarzeniem była sobotnia wycieczka „na ptaki”, w której uczestniczyli indywidualni młodzi przyrodnicy – reprezentanci klas 2C, 3B, 5B i 5C. Najmłodszym obserwatorom towarzyszyli rodzice, którzy również z zaciekawieniem wypatrywali ptaków na 26-kilometrowej trasie naszej wycieczki.
Na całej trasie, obejmującej fragment pradoliny rzeki Redy począwszy od Rumi, aż do granic rezerwatu przyrody „Beka”, udało się zaobserwować 451 osobników należących do 18 różnych gatunków. Tym razem najliczniejsze okazały się gęsi zbożowe (około 300 osobników) oraz gęsi białoczelne (około 60 osobników). Inne gatunki takie jak czaple, żurawie, różne gatunki kaczek oraz ptaki wróblowe były mało liczne. Podobnie jak rok temu obserwowaliśmy też pojedyncze osobniki ptaków drapieżnych – myszołowa i sokoła pustułkę. Natomiast największym zaskoczeniem dla wszystkich nie były ptaki, ale … nietoperz, polujący na owady w ujściu rzeki Redy. Spotkanie tego gatunku było dużym zaskoczeniem, ponieważ nietoperze zwykle polują w godzinach wieczornych i rzadko można je zobaczyć w ciągu dnia.
Mamy nadzieje, że wrażenia, nauka i doświadczenia, które zdobyli uczniowie w czasie #EDP2022 pozostaną na długo w ich pamięci.

Zajęcia zorganizowali:
p. dr Piotr Kopciewicz
p. Agnieszka Erdmann
Opiekunami byli:
p. Beata Drzeżdżon-Kłoskowska
Rodzice dzieci z klasy 3B
Sponsorem materiałów do zajęć na temat ptaków oraz nagród – niespodzianek dla dzieci, a także koordynatorem przedsięwzięcia w Polsce był #OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.