Zapraszamy do naszej szkolnej stołówki w listopadzie br.

Zapraszamy wszystkich uczniów do dalszego korzystania z posiłków w naszej stołówce od 2 listopada 2022 r.

Wpłaty dokonuje się na konto do każdego 10-tego każdego miesiąca
Bank Milenium -08 1160 2202 0000 0005 0425 3123
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc
Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Opłata za obiady w listopadzie br. wynosi

20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł                                                                                                                                                                                                                Grupa przedszkolna 4 posiłki 20 dni x 12,00 zł = 240,00 zł
Grupa przedszkolna – 3 posiłki 20 dni x 10,00 = 200,00 zł

Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

I  przerwa 11:00                                                                                                                                                                                                                  II przerwa 12:00                                                                                                                                                                                                                    III przerwa 13:05

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90 w 352 lub e-mailowo t.weckowicz@rumia.edu.pl

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.

Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.