FANTASTYCZNE ZAJĘCIA W CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI

W czwartek 23.02.2023 r. uczniowie klasy 5B wraz z wychowawcą p. Natalia Kurant i p. Moniką Jeszka udali się na zajęcia pt. „Kryptonim Experyment” do gdyńskiego Centrum Nauki. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały zagadki i łamigłówki o charakterze matematycznym, analizując mapy oraz rozszyfrowując zapisy w zakodowanych notatkach. Uczniowie wcielili się w rolę rekrutów na tajnych agentów i wykonali szereg zadań. Aby rozwiązać kolejne łamigłówki musieli wykazać się spostrzegawczością i logicznym myśleniem, a także nawiązać współpracę wewnątrz grupy. W ramach zajęć uczniowie: doskonali umiejętność dekodowania informacji, myślenia analitycznego i pracy w grupie. Poznali też ciągi matematyczne oraz cechy podzielności liczb oraz utrwalali wiedzę dotyczącą orientacji w przestrzeni, tj. kierunki świata, położenie geograficzne. Prowadzili również obserwacje przy wykorzystaniu narzędzi tj. mapa, różne rodzaje kłódek, latarki UV. Po zajęciach dzieci miały możliwość obejrzenia wystaw naukowych zgromadzonych w Centrum Nauki Experyment