Szkolny apel. Podsumowanie konkursu kaligraficznego dla klas I-III

W czwartek 9 marca br. w czasie apelu zorganizowanego, jak co miesiąc, dla uczniów klas I-III odbyło się wręczenie dyplomów oraz nagród w I Szkolnym Konkursie Kaligraficznym.
Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród uczniów sztuki pięknego pisania, a także rozbudzanie wśród dzieci umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisma. W czasie konkursu zadaniem dzieci było pięknie i starannie przepisanie tekstu wiersza.
Organizatorzy przydzielili następujące nagrody:
1 miejsce – Cezary Buchowiecki 1B
2 miejsce – Pola Cwynar 2B
Wśród pozostałych uczestników konkursu trudno było wytypować 3. miejsce. Organizatorzy przydzielili  wyróżnienie, które otrzymał Michał Murglin z klasy 3B.
Podczas apelu p. wicedyrektor Anna Bandura oraz p. psycholog Katarzyna Bielińska przypomniały też dzieciom potrzebę dbania o kwestie bezpieczeństwa w szkole.
Dzieci z Małego Samorządu Szkolnego odczytały informacje dotyczące wydarzeń jakie planowane są w najbliższym miesiącu w szkole.
Miłym akcentem było zaproszenie skierowane do dzieci z klas I-III na zajęcia z robotyki, jakie zaprezentowała firma zewnętrzna. Informacje nt. tych zajęć są dostępne u wychowawców.