Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
14.10.2022

01.11.2022

11.11.2022

23-31.12.2022

 

06.01.2023

16-29.01.2023

06-11.04.2023 03.05.2023

08.06.2023

Dzień Edukacji Narodowej (pracuje OWP i świetlica)

Wszystkich Świętych

Święto Niepodległości

Bożonarodzeniowa zimowa przerwa świąteczna (w dni powszednie pracuje OWP i świetlica)

Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Ferie zimowe (pracuje OWP)

Wiosenna przerwa świąteczna (5,6,11.04.2023 – pracuje OWP i świetlica)

Święto Konstytucji 3 maja

Boże Ciało

 

31.10.2022

2.05.2023

4 i 5.05.2023

9.06.2023

23-25.05.2023

Dni wole od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie)

 

 

 

 

Egzaminy uczniów klas ósmych (pracuje OWP i świetlica)

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną dnia 06.09.2022 r.

Uzgodniono z Rada Rodziców dnia 07.09.2022 r.