Dokumenty do pobrania

Granice Obwodu SP8 Rumia

Wzór zwolnienia z zajęć

Wniosek rodzica_opiekuna _nauczanie indywidualne_ zindywidualizowana ścieżka

Wniosek wakacje_przyjęcie do oddziału przedszkolnego SP8

Wniosek rodzica o zorganizowanie wczesnego wspomagania

Wniosek rodzica o przyznanie rewalidacji indywidualnej

Wniosek o zwolnienie z drugiego języka (angielski_niemiecki)

Wniosek o zwolnienie z zajęć wf

Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej

Oświadczenie rodziców o rezygnacji z nauczania języka mniejszości narodowej etnicznej (j. kaszubski0

Podanie o przyjęcie dziecka zam_w obwodzie szkoły kl. II-VIII

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej (j. kaszubski)

Podanie o przyjęcie dziecka zam_ poza obwodem szkoły kl. II-VIII

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-legitymacji-szkolnej

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-swiadectwa-i-dyplomu-szkolnego

dokumenty dla rodziców – klasa I-III

 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ zał.1

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII zał.  2

ZGODA NA LOGOPEDYCZNE BADANIE PRZESIEWOWE zał. 3

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ zał.3

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZNIA zał. 4

DEKLARACJA owoc zał.5

ZGODA RODZICÓW NA OBJĘCIE DZIECKA PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ zał.6

AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA KLAS 1-3 zał.7

OŚWIADCZENIE RODZICA klas I-III zał.8

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH zał.9

KARTA INFORMACYJNA DLA WYCHOWAWCY UCZNIÓW KLAS 1 zał.10

LOGINU I HASŁA DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS zał. 11