Dokumenty

Szkolny Regulamin korzystania z Placu Zabaw

Statut Szkoła Podstawowa nr 8 

Szkolny program wychowawczo profilaktyczny 2018 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW (4)

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Regulamin Sali Gimnastycznej 2018

Pływalnia Regulamin

REGULAMIN wycieczek

REGULAMIN pracowni komputerowej

Regulamin korzystania z e-dziennika SP 8 

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT NA UCZNIA UCZENNICĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

KLAUZULA INFORMACYJNA PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNIK

KLAUZULA INFORMACYJNA UCZEŃ UCZENNICA