Dyrekcja

 

Dyrektor

mgr Marzena Korzeniewska

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły  mgr Marzena Korzeniewska
pełni dyżur dyrektorski w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00

oraz w każdym innym dniu  po wcześniejszym ustaleniu.

W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.
Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać przełożony na inny termin. 

 

Za nami  inauguracja nowego roku szkolnego. Przed nami – pierwszy rok po zmianie sieci szkól. Przejdziemy ją  sprawnie i profesjonalnie, tak aby dla naszych uczniów była to dobra zmiana. Czas nowego otwarcia bywa trudny – ale nie dla nas.

Witam w naszych progach przedszkolaków i uczniów klas pierwszych, zaczynających nowy etap edukacji.
A wszystkim naszym uczniom życzę jak najlepszych wyników w nauce. Ósmoklasistom zaś, którzy po raz pierwszy będą zdawali egzamin, jak najlepszych wyników. Ósemka was do nich dobrze przygotuje.
A w liceach, technikach, czy szkołach branżowych powiecie z dumą: Jesteśmy z Ósemki z Rumi!

Nauczycielom i pracownikom administracyjnym życzę satysfakcji z wykonywanej pracy. Rodzicom zaś – by na koniec roku szkolnego powiedzieli, że Szkoła Podstawowa Nr 8 to dobry wybór. Szkoła bowiem to nie tylko budynek, ale i duch miejsca, centrum kultury, ośrodek sportu. Szkoła to Nauczyciele i Uczniowie.

Mamy profesjonalne kadry, mamy wsparcie organu prowadzącego.
Stawiam na czynnik ludzki – na profesjonalizm i zaangażowanie nauczycieli i wychowawców, na wysokie kompetencje.

Drodzy Rodzice! Będzie mi niezmiernie miło pracować z państwa dziećmi i z Wami.  Nam po prostu zależy. Cieszę się, że wybraliście naszą Szkołę.

Koleżankom i Kolegom z grona pedagogicznego i Pracownikom szkoły życzę wielu sukcesów w pracy!

Marzena Korzeniewska

 

 

Wicedyrektor mgr  Anna Bandura

Magister pedagogiki, studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym,  studia podyplomowe z zakresu psychologii przywódcy i  coachingu, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą  oraz studia podyplomowe w zakresie socjoterapii i mediacji;
stopień awansu zawodowego –  nauczyciel dyplomowany.


Dyżur w budynku SP Nr 8 wicedyrektora ds. oddziałów gimnazjalnych w SP Nr  1  

mgr Ewa Grzymkowska

poniedziałku  7:30 – 14:30

wtorek 8.00-14.30

czwartek  7:30 – 12:30

dyrektor SP Nr 1  z oddziałami gimnazjalnymi
mgr Arkadiusza Skrzyńskiego
dyrektor przyjmuje w Budynku Szkoły podstawowej nr 1 ul. Kościelna 6, Rumia

godziny przyjęć:
wtorek 14:00 – 16:00
czwartek 14:00 – 16:00

 

Email: sp1@rumia.edu.pl

Telefon: 58 671 08 48