Dyrekcja SP Nr 8 w Rumi

 

Dyrektor

mgr Marzena Górska

 Dyżury dyrektora szkoły dla Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  po uprzednim umówieniu telefonicznym przez sekretariat ze względu na obowiązki służbowe 

 

Wicedyrektor mgr Anna Bandura

Dyżury wicedyrektora

poniedziałek 7.00-12.00;  wtorek 11.00-16.00;  środa 7.00-12.00;  czwartek 11.00-16.00;                                                                                                piątek 7.00-12.00 lub 12.00-16.00 (co drugi tydzień naprzemiennie)

 Wicedyrektor  mgr Alina Bochra

Dyżury wicedyrektora

poniedziałek 12.00-16.00;  wtorek 7.00-12.00;  środa 12.00-16.00;  czwartek 07.00-11.00;                                                                                          piątek  7.00-12.00 lub 12.00-16.00 (co drugi tydzień naprzemiennie)