Dyrekcja

Dyrektor

Marzena Górska

 Dyżury dyrektora szkoły dla Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 we wtorki  po uprzednim umówieniu telefonicznym przez sekretariat oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać przełożony na inny termin. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

 

Wicedyrektor Anna Bandura

 

Dyżury wicedyrektora

poniedziałek 7.00-13.00; wtorek 11.00-17.00; środa 11.00-17.00; czwartek 7.00-13.00;

piątek 7.00-13.00

 Wicedyrektor  Alina Bochra

 

Dyżury wicedyrektora

poniedziałek 11.00-17.00; wtorek 7.00-13.00; środa 7.00-13.00; czwartek 11.00-17.00;

piątek 13.00-17.00