Dyrekcja

Dyrektor

Marzena Górska

 Dyżur dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020 we wtorki w godz. 15:00 – 17:00

oraz w każdym innym dniu  po wcześniejszym ustaleniu.  Jednocześnie informujemy,

iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać przełożony na inny termin. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

 

 

Wicedyrektor Anna Bandura

 

Dyżury wicedyrektora

poniedziałek 7.00-13.00; wtorek 11.00-17.00; środa 11.00-17.00; czwartek 7.00-13.00;

piątek 7.00-13.00

 Wicedyrektor  Alina Bochra

 

Dyżury wicedyrektora

poniedziałek 11.00-17.00; wtorek 7.00-13.00; środa 7.00-13.00; czwartek 11.00-17.00;

piątek 13.00-17.00