Harmonogram spotkań z Rodzicami

 

 Terminy  zebrań  z  rodzicami 

 • Kalendarz na rok szkolny 2021/2022 (*dyrekcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian)
  Rok szkolny 2021/2022
  TERMIN Zebrania/konsultacje z rodzicami 
  14.09.2021 Zebrania z rodzicami klasy I-III (godz. 17:00)
  15.09.2021 Zebrania z rodzicami klasy IV-VIII (godz. 17:00)

  Zebrania z rodzicami OWP (godz. 18:00)

  17.09.2021 Wybory Rady Rodziców (godz. 17:30)
  Listopad 2021
  17.11.2021 Konsultacje z rodzicami klas IV-VIII (godz. 17:00)
  18.11.2021 Konsultacje z rodzicami klas I-III (godz. 17:00)
  17.12.2021 Wystawianie ocen proponowanych niedostatecznych z przedmiotów            oraz nagannych i nieodpowiednich z zachowania
  20.12.2021 Zebrania z rodzicami klas IV-VIII (godz. 17:00)
  21.12.2021 Zebrania z rodzicami klas I-III (godz. 17:00) i OWP (godz. 18:00)
  17.01.2022 Wystawianie ocen za I semestr
  21.01.2022 Zakończenie I semestru roku szkolnego 2021/21
  30.03.2022 Konsultacje z rodzicami klas IV-VIII (godz. 17:00)
  31.03.2022  Konsultacje z rodzicami klas I-III (godz. 17:00)
  marzec 2022
  06.05.2022 Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów i z zachowania
  11.05.2022 Zebranie z rodzicami klas IV-VIII  (godz. 17:00)
  12.05.2022 Zebranie z rodzicami klas I-III  (godz. 17:00)
  10.06.2022 Wystawienie ocen końcoworocznych
  24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego 2021/22