Harmonogram spotkań z Rodzicami

 

 Terminy  zebrań  z  rodzicami uczniów klas V – VIII

 • 10 września 2019 r.
 • 24 września 2019 r. dla klas VIII
 • 10 grudnia 2019 r. – godz. 17.00
 • 28 stycznia 2020 r. – godz.17.00
 • 12 maja 2020 r.  –  godz. 17.00

Konsultacje  rodziców (klasy V-VIII) z nauczycielami zawsze o godz. 17.00:

 • 22 października 2019 r.
 • 19 listopada 2019 r.
 • 10 marca 2020 r.

 

Zebrania z  rodzicami uczniów klas   I–III zawsze o godz. 17.00

a rodziców dzieci przedszkolnych o godz. 18.00  w dniach:

 • 11 września 2019 r.
 • 11 grudnia 2019 r.
 • 29 stycznia 2020 r.
 • 13 maja 2020 r.

Konsultacje  dla rodziców z nauczycielami klas   I–III zawsze o godz. 17.00, a dla rodziców dzieci przedszkolnych o godz. 18.00  w dniach

 • 23 października 2019 r.
 • 20 listopada 2019 r.
 • 11 marca 2020 r.

Terminy zebrań z rodzicami i konsultacji mogą ulec zmianie.

Możliwość ustalenia indywidualnego terminu po jego uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Godziny przyjęć Dyrektora Szkoły 

Wtorki  od  15.00  do  17.00