Kalendarz roku szkolnego – Ramowy kalendarz imprez szkolnych

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

(*dyrekcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian)

Rok szkolny 2022/2023
TERMIN Rady Pedagogiczne. Zebrania/konsultacje z rodzicami 
6.09.2022 Rada Pedagogiczna
7.09.2022 Zebrania z rodzicami klas IV – VIII
8.09.2022 Zebrania z rodzicami klas I – III
Wybory Rady Rodziców
Październik /2022 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
16.11.2022 Zebranie z rodzicami klas IV-VIII
17.11.2022 Zebranie z rodzicami klas I-III
6.12.2022 Wystawianie ocen proponowanych , niedostatecznych z przedmiotów            oraz nagannych i nieodpowiednich z zachowania
7.12.2022 Konsultacje z rodzicami klas IV-VIII
8.12.2022 Konsultacje z rodzicami klas I-III
6.01.2022 Wystawianie ocen za I semestr
10.01.2023 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna
11.01.2023 Zebranie z rodzicami klas IV-VIII
12.01.2023 Zebranie z rodzicami klas I-III
29.01.2023 Zakończenie I semestru roku szkolnego 2022/23
Marzec /2023 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
29.03.2023 Zebrania z rodzicami klas IV-VIII i Kiermasz wielkanocny
30.03.2023 Zebrania z rodzicami klas I- III i Kiermasz wielkanocny
9.05.2023 Wystawianie ocen proponowanych , niedostatecznych z przedmiotów       oraz nagannych i nieodpowiednich z zachowania
10.05.2023 Konsultacje z rodzicami klas IV-VIII
11.05.2023  Konsultacje z rodzicami klas I-III
9.06.2023 Wystawienie ocen końcowych
13.06.2023 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego 2022/23
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
14.10.2022

01.11.2022

11.11.2022

23-31.12.2022

 

06.01.2023

16-29.01.2023

06-11.04.2023 03.05.2023

08.06.2023

Dzień Edukacji Narodowej (pracuje OWP i świetlica)

Wszystkich Świętych

Święto Niepodległości

Bożonarodzeniowa zimowa przerwa świąteczna (w dni powszednie pracuje OWP i świetlica)

Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Ferie zimowe (pracuje OWP)

Wiosenna przerwa świąteczna (5,6,11.04.2023 – pracuje OWP i świetlica)

Święto Konstytucji 3 maja

Boże Ciało

 

31.10.2022

2.05.2023

4 i 5.05.2023

9.06.2023

23-25.05.2023

Dni wole od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie)

 

 

 

 

Egzaminy uczniów klas ósmych (pracuje OWP i świetlica)

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną dnia 06.09.2022 r.

Uzgodniono z Rada Rodziców dnia 07.09.2022 r.