Rekrutacja do Klasy I

Rekrutacja do klasy I dzieci z obwodu SP8

Do klasy I publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Rumi dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie SP8.
W/w dokumenty należy składać w terminie do 24 marca 2019 r.

(Wzór zgłoszenia oraz wykaz ulic należących do obwodu SP8 w Rumi dostępny w załączniku)

ulice Rodziewiczówny 10

Zgłoszenie do I klasy z obwodu (1)

Zgłoszenie do I klasy z obwodu (1)

 

Terminy-i-kryteria-rekrutacji-do-klas-I-ucz.-spoza-obwodu

Oświadczenia rodziców _klasa I dzieci z innego obwodu szkoły podaje
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I z innego obwodu w roku szkolnym 2019_2020