Lista wychowawców i nauczycieli 2021/2022

Lista wychowawców

WYCHOWAWCY  W ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

1a- Magdalena Magiera

1b- Anna Klepczyńska

1c – Patrycja Moczadłowska

1d – Paulina Sokołowska

2a –Magdalena Kawecka–Piłat

2b – Agnieszka Erdmann

2c – Barbara Spychalska

2d – Marta Pluszyńska

3a – Alina Rymon Lipinska

3b – Wioleta Saworska

3c – Katarzyna Janik

4a – Barbara Bryłka

4b – Natalia Kurant

4c – Piotr Kopciewicz

5a – Monika Jeszka

5b – Maciej Jaworski

7a – Lucyna Łatanik–Górska

7b – Anita Kendziora

8a- Alicja Kozłowska

8b – Irena Burczyk


Oddział Przedszkolny
 

Oddział Wychowawca Pomoce Wspomagający
0 A

Maria Sugajska–Kozak

Asia Jóźwiak

Dorota Pawłowska
0 B

Anna Szlas

Barbara Gil

Katarzyna Przyborowska
0 C

Hanna Bukowska-Nadolska

Andżelika Klamrowska

Małgorzata Olszewska
0D

Katarzyna Mazur

Katarzyna Kubler

Marzena Antoniewicz
0 E

Agnieszka Lis

Sonia Grzesik

Marianna Olszewska
0 F

Małgorzata Sidorowicz

Dominika Mielewczyk

 Patrycja Kuc

 

Lista Nauczycieli 2021/2022

L.p. nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1  Górska Marzena dyrektor 
2 Bandura Anna wicedyrektor, terapia pedagogiczna
3 Baranowska Krystyna informatyka
4 Balczyński Krzysztof technika
5 Bernaciak Walerian wychowanie fizyczne
6 Bielińska Katarzyna psycholog
7 Bochra Alina wicedyrektor, matematyka
8 Bryłka Barbara jęz. angielski i jęz. kaszubski
9 Bukowska-Nadolska Hanna  wychowanie przedszkolne
10 Burczyk Irena jęz. polski
11 Chrobocińska Lucyna biblioteka
12 Daniel Beata jęz. angielski (urlop)
13 Duklas Sylwia logopeda (urlop)
14 Ebertowska Katarzyna nauczyciel wspomagający
15 Erdmann Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
16 Gil Barbara wychowanie przedszkolne
17 Glinka Agnieszka jęz. niemiecki, przyroda
18 Głuchowski Wojciech wychowanie fizyczne, świetlica
19 Goliński Jarosław informatyka (urlop)
20 Rosengart Katarzyna logopeda (urlop)
21 Rymon Lipińska Alina nauczanie wczesnoszkolne
22 Lubecka Wiktoria świetlica
23 Grzesik Sonia wychowanie przedszkolne
24 Helak Kamila muzyka i plastyka, świetlica
25 Jaworski Maciej wychowanie fizyczne, WDŻWR, EDB, gimnastyka korekcyjna
26 Jeszka Monika matematyka
27 Juszczak Paweł informatyka
28 Kawecka-Piłat Magdalena edukacja wczesnoszkolna
29 Kacprzycka Dorota jęz. angielski
30 Kendziora Anita historia, WOS
31 Klamowska Andżelika wychowanie przedszkolne
32 Klepczyńska Anna edukacja wczesnoszkolna
33 Kopciewicz Piotr biologia, jęz. angielski
34 Kozłowska Alicja geografia, terapia pedagogiczna
35 Kubler Katarzyna wychowanie przedszkolne, logopeda
36 Kurant Natalia matematyka
37  Borowiak Halina  matematyka
38 Lewandowska Jolanta świetlica, wychowanie fizyczne
39 Lis Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
40 Łatanik Górska Lucyna język polski
41 Magiera Magdalena edukacja wczesnoszkolna
42 Mazur Katarzyna wychowanie przedszkolne
43 Mielewczyk Dominika wychowanie przedszkolne, jęz. angielski
44 Miotke Izabela nauczyciel katecheta
45 Moczadłowska Patrycja edukacja wczesnoszkolna
46 Narloch Agnieszka fizyka, chemia
47  Okrój Anna pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
48 Packa Marta edukacja wczesnoszkolna
49 Pepliński Tadeusz wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
50 Pietruszewska Renata nauczyciel wspomagający
51 Pluszyńska Marta edukacja wczesnoszkolna
52 Saworska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
53 Sidorowicz Małgorzata wychowanie przedszkolne
54 Stenka  Iwona jęz. kaszubski
55 Sokołowska Paulina nauczanie wczesnoszkolne
56 Spychalska Barbara wychowanie przedszkolne
57 Sugajska-Kozak Maria wychowanie przedszkolne
58 Szeleżyńska Kinga edukacja wczesnoszkolna, jęz. angielski
59 Szlas Anna wychowanie przedszkolne
60 Pawłowska Dorota świetlica i nauczyciel wspomagający
61 Rogowska Anna biblioteka
62 Drzeżdżon- Kloskowska Beata świetlica
63  Zielińska Anna nauczyciel katecheta