Nauczyciele

L.p. nazwisko i imię stanowisko
1  Andrzejewska Magdalena nauczyciel świetlicy
2 Bandura Anna wicedyrektor
3 Baranowska Krystyna nauczyciel informatyki
4 Bernaciak Walerian nauczyciel wychowania fizycznego
5 Bielińska Katarzyna psycholog szkolny
6 Bochra Alina nauczyciel matematyki
7 Borowiak Halina nauczyciel matematyki
8 Bryłka Barbara nauczyciel języka angielskiego
9 Bukowska-Nadolska Hanna nauczyciel wychowania przedszkolnego
10 Burczyk Irena nauczyciel języka polskiego
11 Chrobocińska Lucyna bibliotekarz
12 Chwałek Anna nauczyciel języka polskiego
13 Cudzik Katarzyna nauczyciel religii
14 Damer Joanna nauczyciel języka angielskiego
15 Daniel Beata nauczyciel języka angielskiego
16 Dempc Alina nauczyciel przyrody
17 Duklas Sylwia logopeda
18 Erdmann Agnieszka nauczyciel wychowania przedszkolnego
19 Gesse Alicja nauczyciel wychowania fizycznego
20 Glinka Agnieszka nauczyciel języka niemieckiego
21 Głuchowski Wojciech nauczyciel wychowania fizycznego
22 Goliński Jarosław nauczyciel informatyki
23 Gronau Elżbieta nauczyciel wychowania przedszkolnego
24 Grulkowska Paulina nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
25 Helak Kamila nauczyciel muzyki i plastyki
26 Hlebko Olga nauczyciel języka angielskiego
27 Jaworski Maciej nauczyciel wychowania fizycznego
28 Jungiewicz Katarzyna nauczyciel języka niemieckiego
29 Juszczak Paweł nauczyciel informatyki
30 Kasprzyk Dawid nauczyciel wos
31 Kalinowska Anna nauczyciela wspomagającego-oligofrenopedagoga
32 Kawecka-Piłat Magdalena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
33 Kendziora Anita nauczyciel historii
34 Kerlin Agnieszka nauczyciel języka polskiego
35 Kiersznikiewicz Leszek nauczyciel historii i wos
36 Klawiter Urszula nauczyciel matematyki
37 Klepczyńska Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i informatyki,
38 Kopciewicz Piotr nauczyciel biologii
39 Korzeniewska Marzena dyrektor
40 Kozłowska Alicja nauczyciel geografii, terapia pedagogiczna
41 ks. Waś Andrzej nauczyciel religii
42 Lewandowska Jolanta nauczyciel wychowania fizycznego
43 Łatanik-Górska Lucyna nauczyciel języka polskiego
44 Maguza Małgorzata nauczyciel geografii
45 Mamrot Małgorzata nauczyciel matematyki
46 Mazur Katarzyna nauczyciel świetlicy
47 Mielewczyk Dominika nauczyciel świetlicy
48 Miotke Izabela nauczyciel religii
49 Moczadłowska Patrycja nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
50 Murglin Barbara nauczyciel fizyki
51 Narloch Agnieszka nauczyciel fizyki, chemii
52 Okrój Anna pedagog szkolny
53 Okrój Ewa nauczyciel matematyki
54 Osipowicz Magdalena nauczyciel wychowania fizycznego
55 Ostrowidzka Grażyna bibliotekarz
56 Packa Marta nauczyciel wychowania przedszkolnego
57 Pawłowska Sylwia nauczyciel języka angielskiego
58 Pepliński Tadeusz nauczyciel wychowania fizycznego
59 Pijor Elżbieta nauczyciel techniki
60 Sidorowicz Małgorzata nauczyciel wychowania przedszkolnego
61 Sobieska-Jarosz Ewa nauczyciel biologii i świetlicy
62 dyr. Skrzyński Arkadiusz Dyrektora SP nr1 z oddziałami gimnazjalnymi.
63 Stankiewicz Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
64 Sugajska-Kozak Maria nauczyciel wychowania przedszkolnego
65 Walaszek Mirosława nauczyciel języka angielskiego