Lista wychowawców i nauczycieli 2022/2023

WYCHOWAWCY KLAS  W ROKU  SZKOLNYM  2022/2023

1a – p. Katarzyna Janik, p. Monika Pawłowska

1b – p. Wioleta Saworska

1c – p. Paulina Sidor

2a – p. Magdalena Magiera, p. Renata Pietruszewska

2b – p. Anna Klepczyńska

2c – p. Patrycja Moczadłowska

2d – p. Paulina Sokołowska

3a – p. Magdalena Kawecka–Piłat

3b – p. Agnieszka Erdmann

3c – p. Barbara Spychalska

3d – p. Marta Pluszyńska

4a – p. Agnieszka Glinka

4b – p. Kamila Helak, p. Marzena Antoniewicz

4c – p. Irena Burczyk

5a – p. Barbara Bryłka

5b – p. Natalia Kurant, p. Krystyna Baranowska

5c- p. Piotr Kopciewicz

6a – p. Monika Jeszka

6b – p. Alicja Kozłowska

8a – p. Lucyna Łatanik–Górska

8b – p. Anita Kendziora


Oddział Przedszkolny
 

Oddział Wychowawca Pomoce Wspomagający
0 A

p. Maria Sugajska–Kozak

p. Barbara Gil

p. Marianna Olszewska
0 B

p. Anna Szlas

p. Joanna Jóźwiak

p. Katarzyna Przyborowska
0 C

p. Hanna Bukowska-Nadolska

p. Andżelika Klamrowska

p. Grażyna Słowy
0D

p. Katarzyna Mazur

p. Katarzyna Kubler

p. Emilia Kwidzińska
0 E

p. Agnieszka Lis

p. Sonia Grzesik

p. Małgorzata Grzenkowicz
0 F

p. Małgorzata Sidorowicz

p. Magdalena Kaleta (w zastępstwie p. Dominiki Mielewczyk)

 p. Patrycja Kuc

Lista Nauczycieli 2022/2023

L.p. nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 p. Górska Marzena dyrektor SP Nr 8 w Rumi
2 p. Bandura Anna wicedyrektor SP Nr 8, terapia pedagogiczna
3 p. Baranowska Krystyna nauczyciel wspomagający, nauczyciel informatyki
4 p. Balczyński Krzysztof technika, EDB,
5 p. Bernaciak Walerian wychowanie fizyczne
6 p. Bielińska Katarzyna psycholog, doradztwo zawodowe
7 p. Bochra Alina wicedyrektor SP Nr 8, matematyka
8 p. Bryłka Barbara jęz. angielski i jęz. kaszubski
9 p. Bukowska-Nadolska Hanna wychowanie przedszkolne
10 p. Burczyk Irena jęz. polski
11 p. Chrobocińska Lucyna nauczyciel biblioteki
12 p. Drzeżdżon- Kloskowska Beata nauczyciel świetlicy
13 p. Duklas Sylwia logopeda
14 p. Ebertowska Katarzyna nauczyciel wspomagający
15 p. Erdmann Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
16 p. Gil Barbara wychowanie przedszkolne
17 p. Glinka Agnieszka jęz. niemiecki, przyroda
18 p. Głuchowski Wojciech wychowanie fizyczne, świetlica
19 p. Goliński Jarosław informatyka
20 p. Grzesik Sonia wychowanie przedszkolne
21 p. Helak Kamila muzyka i plastyka
22 p. Lubecka Wiktoria nauczyciel świetlicy
23 p. Jeszka Monika matematyka
24 p. Polak Monika jęz. polski
25 p. Kawecka-Piłat Magdalena edukacja wczesnoszkolna, jęz. angielski OWP
26 p. Kacprzycka Dorota jęz. angielski
27 p. Kendziora Anita historia, WOS
28 p. Klamowska Andżelika wychowanie przedszkolne
29 p. Klepczyńska Anna edukacja wczesnoszkolna
30 p. Kopciewicz Piotr biologia, jęz. angielski
31 p. Kozłowska Alicja geografia, terapia pedagogiczna
32 p. Kubler Katarzyna wychowanie przedszkolne
33  p. Kurant Natalia matematyka
34 p. Lewandowska Jolanta nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
35 p. Lis Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
36 p. Łatanik-Górska Lucyna język polski
37 p. Magiera Magdalena edukacja wczesnoszkolna
38 p. Mazur Katarzyna wychowanie przedszkolne
39 p. Mielewczyk Dominika wychowanie przedszkolne, jęz. angielski
40 p. Miotke Izabela nauczyciel katecheta
41 p. Moczadłowska Patrycja edukacja wczesnoszkolna
42 p. Narloch Agnieszka fizyka, chemia, świetlica
43 p. Okrój Anna pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
44 p. Pawłowska Monika nauczyciel wspomagający
45 p. Pepliński Tadeusz wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
46 p. Pietruszewska Renata nauczyciel wspomagający
47 p. Pluszyńska Marta edukacja wczesnoszkolna
48 p. Pawłowska Dorota nauczyciel świetlicy
49 p. Saworska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
50 p. Sidorowicz Małgorzata wychowanie przedszkolne
51 p. Sokołowska Paulina nauczanie wczesnoszkolne
52  p. Spychalska Barbara wychowanie przedszkolne
53 p. Sugajska-Kozak Maria wychowanie przedszkolne
54 p. Szeleżyńska Kinga edukacja wczesnoszkolna (urlop)
55 p. Szlas Anna wychowanie przedszkolne
56 p. Rogowska Anna nauczyciel biblioteki
57 p. Rosengart Katarzyna logopeda (urlop)
58 p. Went Alicja logopeda
59 p. Zielińska Anna nauczyciel katecheta
60 p. Antoniewicz Marzena nauczyciel wspomagający
61 p. Zięba Marzena jęz. angielski
jęz. anielski