Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna zaprasza:

codziennie od godz.  7:30 do godz. 16:00

Nauczyciele Biblioteki

p. Grażyna Ostrowidzka

p. Lucyna Chrobocińska