Pedagog i Psycholog

Pedagog Anna Okrój
Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 – 12.00  (12.00 – 12.30 gimnazjum)

Wtorek gim. 9.00 –10.00 /10.00 – 15.30

Środa gim. 9:30 – 10.00 /10.00 – 14.00
(14.05-15.40 zajęcia rozwijające kompetencje)

Czwartek 7.30 – 11.00

Piątek 7.30 – 12.00

 

Psycholog Katarzyna Bielińska
Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 – 17.00

Wtorek 7.30-12.00

Środa 7.30-12.00 / 13.00-14.00 gimnazjum

Czwartek 10.30-15.30

Piątek 9.30 -12.00 15.00 – 15.30 (13.00 – 14.00 gimn.)

 

Pielęgniarka szkolna pełni dyżur we wtorki godz. 8.15-15.00

WAŻNE ADRESY I PRZYDATNE LINKI