Procedury

Procedury odbierania i przyprowadzania dzieci

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zwalnianie ucznia z zajęć szkolnych- procedura

Zdrowotne przewlekłe problemy ucznia

Podejrzenie zaniedbania dziecka

Procedury wejscie na teren szkoły

Procedura niepowodzenia szkolne

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze – agresję

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO LUB INNEJ OSOBY

PROCEDURA P- ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO LUB MIENIA INNEJ OSOBY (1)

Procedura – Środki odurzające lub alkohol- podejrzenie zażywania przez ucznia (1)