Projekty

Projekty w których nasza szkoła bierze udział:


Szkoła przystąpiła  w roku szkolnym 2018/19 do projektu „Szkoła promująca zdrowie pod patronatem Kuratorium Oświaty”

Koordynatorem tego projektu jest nauczyciel Pani Ewa-Sobieska Jarosz