RADA RODZICÓW

Zebranie kandydatów do Rady Rodziców, połączone z wyborami do Rady Rodziców SP Nr 8 w Rumi na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w czwartek 19 września br. o godzinie 17.30 w stołówce szkolnej.     

 

 Witamy na oficjalnej stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi.
Będziemy się starali umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców. 

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2018/19

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Aneta Kazanecka (klasa V A)

·         Zastępca przewodniczącej: Joanna Bemowska (klasa II A)

·         Skarbniczka: Ewa Fitek (klasa V B)

Składka roczna wynosi 30 zł i ma charakter dobrowolnej wpłaty

Wpłat należy dokonywać u skarbników klasowych.

Dziękuję bardzo

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy już możliwość wpłacania składek na Radę Rodziców bezpośrednio na rachunek bankowy:

46 8351 0003 0042 0114 2000 0010

W tytule przelewu wystarczy podać KLASĘ, np. 6A

Wpłat może dokonać KAŻDY w dowolnej kwocie. Składkę 30 zł można rozbić na dowolną liczbę rat i płacić w dowolnych terminach z zastrzeżeniem, że wpłaty wniesione po 30 kwietnia 2019 nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniach zwrotów do klas.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na maila do Przewodniczącego Rady.

radasp8rumia@gmail.com