RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020

Witamy na oficjalnej stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi.
Będziemy umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców. 

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2019/20

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Aneta Kazanecka (klasa VI A)

·         Zastępca przewodniczącej: Anna Krzyżankowska-Glińska (klasa I B)

·         Skarbniczka: Ewa Fitek (klasa VI B)

Składka na Radę wynosi 25 zł na semestr i ma charakter dobrowolnej wpłaty, która posłuży uczniom naszej Szkoły.

Wpłat należy dokonywać u skarbników klasowych.

Wpłaty składek na Radę Rodziców dokonujemy też bezpośrednio na rachunek bankowy:

46 8351 0003 0042 0114 2000 0010

W tytule przelewu wystarczy podać KLASĘ, np. 6A  (lub VI A)

Dziękujemy bardzo!

Wpłat na rzecz wsparcia Szkoły za pośrednictwem Rady może dokonać KAŻDY i w dowolnej kwocie. Składkę 25 zł można rozbić na dowolną liczbę rat i płacić w dowolnych terminach z zastrzeżeniem, że wpłaty wniesione po 30 kwietnia 2020 r. nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniach zwrotów do klas.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Przewodniczącego Rady na adres e-mail 

radasp8rumia@gmail.com