RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2022/23

Witamy na oficjalnej stronie Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi.
Będziemy umieszczać tutaj wszystkie informacje związane
z funkcjonowaniem Rady Rodziców. 

Wszystkim rodzicom wybranym do Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 składamy gratulację.
Nowe prezydium Rady Rodziców Ósemki:

przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Krzyżankowska-Glińska
zastępca przewodniczącej RR – Krystyna Trypler-Kłusek
skarbnik RR – Magdalena Wincenciak-Łaga

Składka na Radę Rodziców wynosi 100 zł na cały rok szkolny 2021/22 i ma charakter dobrowolnej wpłaty, która posłuży uczniom naszej Szkoły. Kwota nie jest uzależniona od liczby dzieci uczęszczających do szkoły.

Składkę na Radę Rodziców można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców, podając w tytule wszystkie klasy, w których są dzieci (np. 0C, IIIA, VIIIB) :

 46 8351 0003 0042 0114 2000 0010

 Dziękujemy bardzo za Państwa wpłaty!

Wpłaty na rzecz wsparcia Szkoły za pośrednictwem Rady może dokonać KAŻDY i w dowolnej kwocie.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail.

Zapraszamy do kontaktu: 

radasp8rumia@gmail.com

lub grupę na FB: RodziceSP8Rumia