REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DRODZY RODZICE !

Od  1 marca 2022 roku do 11 marca 2022 roku
odbywać będzie się rekrutacja elektroniczna dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
w załączeniu przewodnik dla rodzica dot. rekrutacji

Ważna informacja dla Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023. W dniach od 1 marca do 11 marca br. odbywa się w SP nr 8 rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych.

Po raz pierwszy na terenie Miasta Rumi wprowadzono elektroniczny system informacji i rekrutacji przedszkolnych, co oznacza, że Rodzice powinni w formie elektronicznej wypełnić dokumenty niezbędne do rekrutacji. Znajdują się one w zakładce Rekrutacja na naszej stronie internetowej.

Rodzice, którzy z jakichś przyczyn (np. braku sprzętu IT) nie są w stanie dostarczyć dokumentów w formie elektronicznej mogą składać dokumenty w formie tradycyjnej (papierowej) do Sekretariatu Szkoły.
Dokumenty prosimy zostawiać w Sekretariacie Szkoły w godzinach od 8.00-14.00 wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący. 

Przed wejściem należy zapisać się do zeszytu odwiedzin oraz zalecana jest wymogami sanitarnymi dezynfekcja rąk.

 Wypełnione  dokumenty, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy wrzucać do urny mieszczącej się w wejściu do szkoły w terminie od 01.03.2022 r. do 11.03.2022 r. 

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które znajduje się w załącznikach, należy składać w terminie od 21.03.2022 r. do 25.03.2022  r. po zapoznaniu się z listą zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych kandydatów,
która zostanie wywieszona przy portierni szkoły (lub podana na stronie szkoły) w dniu 21.03.2022 r. 

Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023:

  1. Zasady i terminy rekrutacji do OWP SP Nr 8 w Rumi

https://rumia.formico.pl/formico-parents/main.action

Kryteria rekrutacyjne do oodzia+é+-w wychowania przedszkolnego

Wniosek 2022

Oświadczenie samotne wychowywanie

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa

Informacja dla rodzica w o procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałow przedszkolnych

Oświadcznie wielodzietności

Oświadczenie o dochodzie

POTWIERDZENIE_-WOLI-PRZYJĘCIA-DO-ODDZIAŁU-PRZEDSZKOLNEGO-NA-ROK-SZKOLNY-2022_2023

 

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023:

Zasady i terminy rekrutacji do klasy I SP Nr 8 w Rumi

terminy_i_kryteria_rekrutacji_do_klas_i_uczniow_spoza_obwodu

ZGgłoszenie -DZIECKA-DO-KL_I-OBW+ôD_2022_23

Oświadczenie KL_I_RODZEńsSTWO KANDYDATA 2022_23

Oświadczenie _KL_l__KANDYDAT UCZ¦śSZCZA DO PRZEDSZKOLA W OBWODZIE SP8_2022_23

oświadczenie _KL_l__KANDYDAT UCZ¦śSZCZA DO OP W SP8

oświadczenie KL_I-SAMOTNE WYCH KANDYDATA 2022_23

oświadczenie KL_I WIELODZIETNOść RODZINY-2022_23

 

Obwód SP Nr 8

Granice obwodu SP8 Rumia

WNIOSEK DO KL_I_DZIECKA ZAMIESZKałego POZA OBWODEM SP8 _2022_23

Oświdczenie WOLI PRZYJ¦śCIA DO KLASY I DZIECI SPOZA OBWODU SP8 NA ROK SZKOLNY 2022_2023

 

Wnioski i Zgłoszenia do klasy I (rekrutacja 2022/23) wrzucamy do urny znajdującej się w wejściu do szkoły