REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

UWAGA !!! Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Proszę dołączyć dokumenty, które zaznaczają Państwo we wnioskach.
Tylko na podstawie załączonej dokumentacji naliczane będą punkty na konto kandydata.

 Wypełnione  dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami należy wrzucać do urny mieszczącej się w wejściu do szkoły w terminie od 01.03.2021 do 12.03.2021.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które znajduje się w załącznikach powyżej, należy składać w terminie od 22.03.2021 do 26.03.2021  po zapoznaniu się z listą zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych kandydatów ,
która zostanie wywieszona przy portierni szkoły (lub też podana na stronie szkoły ) w dniu 22.03.2021 . 

Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022:

  1. Zasady i terminy rekrutacji do OWP SP8 w Rumi.   Zasady i terminy rekrutacji do OWP SP8  w Rumi
  2. Wniosek o przyjęcie kandydata do OWP.      WNIOSEK Oddział Przedszkolny Rekrutacja 2021_22
  3. Potwierdzenie  woli przyjęcia kandydata do OWP.    POTWIERDZENIE_WOLI PRZYJĘCIA do OWP
  4. Oświadczenie o wielodzietności.      OŚWIADCZENIE- WIELODZIETNOŚĆ RODZINY 2021_22
  5. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko. OŚWIADCZENIE- SAMOTNY RODZIC_2021_22
  6. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa kandydata.    OŚWIADCZENIE- RODZEŃSTWO 2021-2022(1)
  7. Oświadczenie o dochodach na jedną osobę w rodzinie. OŚWIADCZENIE DOCHÓD 2021_22
  8. WYJAŚNIENIE _ DOCHÓD RODZINY art. 5 WYSOKOŚĆ DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022:

 

Zasady i terminy rekrutacji do klasy I SP8 w Rumi terminy_i_kryteria_rekrutacji_do_klas_i_ucz._spoza_obwodu

Obwód SP8 Granice obwodu SP8 Rumia

Wnioski i Zgłoszenia do klasy I- rekrutacja 2021/22 wrzucamy do urny znajdującej się w wejściu do szkoły

WNIOSEK DO KL_I_DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SP8 _2021_22

OŚWIADCZENIE KL_I WIELODZIETNOŚĆ RODZINY-2021_22

OŚWIADCZENIE KL_I_KANDYDAT_PRZEDSZKOLE_2021_22

OŚWIADCZENIE KL_I_RODZEŃSTWO_2021_22

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY I DZIECI SPOZA OBWODU SP8 NA ROK SZKOLNY 2021_2022

OŚWIADCZENIE_KL_l_I_OP_2021_22

ZGŁOSZENIE-DZIECKA-DO-KL_I-OBWÓD_2021_22