REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DRODZY RODZICE !

INFORMACJA DLA RODZICÓW

O PROCESIE REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 20 marca 2023 r. o godz. 8.00.
Na dzieci czekają miejsca w 3 przedszkolach i 7 szkołach podstawowych  na terenie Rumi.

 

Rekrutacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru wniosków. Należy zalogować się na poniższej stronie i elektronicznie wypełnić wniosek wraz z załącznikami. Następnie wypełniony wniosek i załączniki trzeba wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

w załączeniu przewodnik dla rodzica dot. rekrutacji

Informacja dla rodziców o procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałow przedszkolnych

terminy_i_kryteria_rekrutacji_do_klas_i_uczniow_spoza_obwodu_1

terminy_i_kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkol_podstawowych

 

 Rekrutacja do klasy I dzieci spoza obwodu SP8  na rok szkolny  2023/2024 „    w następującej kolejności:

 

 1. Terminy i Kryteria Rekrutacji do Kasy I w SP8 w Rumi

2. WNIOSEK DO KL I DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SP8 2023_24

3.OŚWIADCZENIE KL I RODZEŃSTWO KANDYDATA 2023_24

4.OŚWIADCZENIE KL l KANDYDAT UCZĘSZCZA DO OP W SP8

5.OŚWIADCZENIE KL I SAMOTNE WYCH KANDYDATA 2023_24

6.OŚWIADCZENIE KLI WIELODZIETNOŚĆ RODZINY 2023_24

7.OŚWIADCZENIE KL I KANDYDAT UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA W OBWODZIE SP8

8.OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY I DZIECI SPOZA OBWODU SP8 NA ROK SZKOLNY 2023_2024

 

 

Zgłoszenie dziecka z obwodu do kl. I –  SP8 na rok szkolny 2023/2024

 

1.       zgłoszenie  ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KL I Z OBWODU SP8 2023_24

2.       granice obwodu SP8 Granice obwodu SP8 Rumia

 

 

Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 

1.   Informacja dla rodziców o procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałow przedszkolnych (2)

2.   Wniosek 2023

3.   Oświadczenie dotyczące rodzeństwa

4.   Oświadczenie o dochodzie

5.  Oświadczenie samotne wychowywanie

6. Oświadcznie wielodzietność