Rekrutacja

Rekrutacja do klasy I  z obwodu SP 8

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KL_I OBWÓD

Do klasy I publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Rumi dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie SP 8.
W/w dokumenty należy składać w terminie od 23 marca 2020 r.

 

Terminy-rekrutacji-rok-szkolny-2020-2021-spoza-obwodu-szkoły-1

Granice obwodu SP8 Rumia

 

 Rekrutacja klasa I dzieci spoza obwodu SP8
WSZELKIE DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

https://drive.google.com/drive/folders/1gA-y_4sV1pibEfKcaPF9WO9Tqoq198Nk