Super przedszkolaki w Rumi

Projekt unijny”Super przedszkolaki w Rumi –
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Cel projektu: Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.
Beneficjent: Gmina Miejska Rumia.