Szkolna stołówka zaprasza na smaczne obiady

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków 

 1. Ogłoszenie

   

  1. Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków od 07.2019 r
  2. Wpłaty dokonuje się u pani intendent s. 108 do każdego 10-tego każdego miesiąca
   w godz. 8.00–15.00 lub na konto:
   Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
   tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.

  3. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
  4. Grupa przedszkolna – 4 posiłki (23dni ) 184,00,00 zł
  5. Grupa przedszkolna – 3 posiłki (23dni ) 147,00zł
  6. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90 w 352
  7. Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.
  8. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.