Szkolna stołówka zaprasza na smaczne obiady

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków od poniedziałku 1 kwietnia 2019 r

 1. Wpłaty dokonuje się u pani intendent s. 108 do każdego 10-tego każdego miesiąca
  w godz. 8.00–15.00 lub na konto:
  Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
  tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, określając za jaki miesiąc.
  Karty obiadowe na posiłki będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 108
 2. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Opłata za obiady w m-c kwietniu br. wynosi: 18 x 2,80 = 50,40 zł
 4. Grupa przedszkolna – 4 posiłki (21 dni ) 168,00 zł
 5. Grupa przedszkolna – 3 posiłki (21dni ) 134,00 zł
 6. Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

I przerwa 11.50 -12.10

II przerwa 12.55 -13.10

 1. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90 w 352
 2. Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.
 3. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.