Szkolna stołówka zaprasza na smaczne obiady

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków 

 1. Ogłoszenie
  1. Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków od 06.2019 r
  2. Wpłaty dokonuje się u pani intendent s. 108 do każdego 10-tego każdego miesiąca
   w godz. 8.00–15.00 lub na konto:
   Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
   tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.
   Karty obiadowe na posiłki będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 108
  3. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
  4. Opłata za obiady w m-c Czerwcu wynosi: 10 x 2,80 = 28,00 zł
  5. Grupa przedszkolna – 4 posiłki (19dni ) 152,00 zł
  6. Grupa przedszkolna – 3 posiłki (19dni ) 121,60 zł
  7. Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

  I przerwa 11.50 -12.10

  II przerwa 12.55 -13.10

  1. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90 w 352
  2. Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.
  3. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.