Szkolna stołówka zaprasza na smaczne obiady

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków w naszej szkolnej stołówce.

 1. Wpłaty dokonuje się na konto do 10-tego dnia każdego miesiąca
  Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
  tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.

 2. Karty obiadowe na posiłki będą wydawane.

 3. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

 4. Opłata za obiady we

  1. w m-c październiku wynosi: 21 dni x 3,50 = 73,50 zł

  Grupa przedszkolna – 4 posiłki (22dni ) = 220,00 zł

  Grupa przedszkolna – 3 posiłki (22dni ) = 176,00 zł

  Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

  I przerwa 11.00 -11.15   II przerwa 12.00 -12.15       III przerwa 13.00 -13.15

 5. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58 671-07-90 w 352 lub e-mail: t.weckowicz@rumia.edu.pl  

 6. Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.