Szkolna stołówka zaprasza na smaczne obiady

Ogłoszenie

 

 1. Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków od 02.2019 r
 2. Wpłaty dokonuje się u pani intendent s. 108 do każdego 10-tego każdego miesiąca
  w godz. 8.00–15.00 lub na konto:
  Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
  tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.
  Karty obiadowe na posiłki będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 108
 3. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
 4. Opłata za obiady w m-c Lutym wynosi: 10 x 2,80 = 28,00 zł
 5. Grupa przedszkolna – 4 posiłki (20 dni ) 160,00 zł
 6. Grupa przedszkolna – 3 posiłki (20dni ) 128,00 zł
 7. Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

I przerwa 11.50 -12.10

II przerwa 12.55 -13.10

 1. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90 w 352
 2. Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.
 3. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.