Szkolna stołówka zaprasza na smaczne obiady

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków – oddziały przedszkolne od 02.09.2019 r i szkoła podstawowa od 04.09.2019 r.

 1. Wpłaty dokonuje się u pani intendent s. 108 do każdego 10-tego każdego miesiąca
  w godz. 8.00–15.00 lub na konto:
  Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
  tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.
 2. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Opłata za 1 obiad wynosi: 1 x 2,80 = 2,80 zł
 4. Grupa przedszkolna – 4 posiłki – stawka dzienna – 8 zł
 5. Grupa przedszkolna – 3 posiłki – stawka dzienna – 6,40 zł
 6. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr. telefonu 58-671-07-90 w 352
 7. Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.
 8. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.