Szkolna stołówka zaprasza na smaczne obiady

Zapraszamy wszystkich naszych uczniów i przedszkolaków do korzystania z posiłków w szkolnej stołówce.

Wpłaty dokonuje się na konto do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Wpłaty na obiady dokonujemy na numer rachunku bankowego:

Bank Milenium 08 1160 2202 0000 0005 0425 3123
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Opłata za obiady w grudniu 2022 r. wynosi:

Opłata za obiady 16 dni x 5,00 zł = 80,00 zł

Grupa przedszkolna – 4 posiłki (21dni ) = 252,00 zł

Grupa przedszkolna – 3 posiłki (21dni ) = 210,00 zł

Tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc;

Rachunek do wpłat za wyżywienie w szkolnej stołówce: 08 1160 2202 0000 0005 0425 3123

Karty obiadowe na posiłki będą wydawane.

Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

I przerwa 11.00 -11.15                                                                                                                                                                                                                      II przerwa 12.00 -12.15                                                                                                                                                                                                                  III przerwa 13.05 -13.15 

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58 671-07-90 w 352 lub e-mail: t.weckowicz@rumia.edu.pl  

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu. Istnieje możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.