Zajęcia pozalekcyjne. Zapraszamy!

1/ Basen/pływanie dla uczniów klas IV-VIII, prowadzenie p. Maciej Jaworski, czwartek  godz. 15.30-16.30

2/ Gry zespołowe/piłka nożna dla klas IV-V, prowadzenie p. Maciej Jaworski, piątek 15.00-15.45

3/ Gry zespołowe/piłka koszykowa dla klas IV-VIII, prowadzenie p. Tadeusz Pepliński, czwartek godz. 15.00-16.30

4/ Piłka siatkowa dla uczniów klas V-VIII, prowadzenie p. Jolanta Lewandowska, środa godz. 15.00-16.30

5/ Koło fotograficzne dla klas I, prowadzenie p. Anna Klepczyńska, wtorek 15.10-15.55

6/ Koło ekspresji ruchowej dla klas IV-V, prowadzenie p. Lucyna Łatanik-Górska, środa 15.00-15.45

7/ Uczeń w świecie tekstu kultury (dla klasy VIIa), prowadzenie p. Agnieszka Kerlin, wtorek 15.00-15.45

8/ Spójrz inaczej (dla klasy IIb), prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat, poniedziałek 12.15-13.00

9/ Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla pięciolatków, prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat, poniedziałek 9.20-10.00

10/ Chór (dla klas I-II), prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat, środa godz. 13.30-15.00

11/ Zajęcia z obliczeń na sorobanie (japońskie liczydło), innowacje matematyczne, prowadzenie p. Alina Bochra, wtorek o godz. 14.10 dla uczniów klas V-VIII, w środę o godz. 14.10 dla uczniów kl. IVa

12/  Mecze matematyczne dla klas VII i VIII, prowadzenie p. Alina Bochra, w środę o godz. 15.00-15.45

14/ Koło matematyczne dla klas I, prowadzenie p. Elżbieta Gronau, czwartek, godz. 12.15.13.00

14/ Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki dla klasy VIII, prowadzenie p. Alina Bochra, w środę o godz. 13.20

15/ Zespół wokalny klas młodszych (klasy I i II), prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat, w czwartek 13.20-14.15

16/ Skaczemy z radością dla klas II, prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat, wtorek, godz. 13.00-13.45

17/ Zespół fletów prostych sopranowych, prowadzenie p. Kamila Helak, środka godz. 14.15-15.00

18/ Zajęcia z robotyki (ozoboty) dla klas IV-VIII, prowadzenie p. Paweł Juszczak, piątek, godz. 14.15-15.55, sala 217.

19/ Informatyka, prowadzenie p. Jarosław Goliński, wtorek godz. 15.00-16.30

20/ Koło żeglarskie dla uczniów klas VII i VIII, prowadzenie p. Jarosław Goliński, środka godz. 15.00-16.30

21/ Zajęcia plastyczno-twórcze, prowadzenie p. Kamila Helak,

21/ Koło dziennikarskie „Mały dziennikarz” dla klas I, prowadzenie p. Patrycja Moczydłowska, środka godz. 11.30-12.15

22/ Zajęcia szachowe dla klas IV-VIII, prowadzenie p. Paweł Juszczak, czwartek godz. 15.00-15.55 i piątek godz. 13.20-14.05, sala 217

23/ Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas VII i VIII, prowadzenie p. Agnieszka Glinka, czwartek godz. 14.15-15.00

 

ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!

 

Innowacje pedagogiczne realizowane  w Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi                   w roku szkolnym 2018/2019

 

  • Innowacja matematyczna w klasie IV a „Soroban – japońskie liczydło” realizowana przez mgr A. Bochrę
  • Innowacja pedagogiczna w kl. IV a „Drama i elementy pedagogiki C. Freineta w nauczaniu języka polskiego” realizowana przez mgr L. Łatanik – Górską
  • ,,Uczeń w świecie tekstów kultury” w klasie VII a realizowana przez dr A. Kerlin
  • Innowacja pedagogiczna dla oddziału przedszkolnego 5-latków ,,SKACZEMY Z RADOŚCI”. Zajęcia rozwijające Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne realizowane przez mgr M. Kawecką – Piłat
  • Innowacja pedagogiczna dla klasy II b. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze ,,Spójrz Inaczej”  z wykorzystaniem muzykoterapii, bajkoterapii, arteterapii realizowane przez mgr M. Kawecką – Piłat