Zajęcia pozalekcyjne

1/ Basen dla uczniów klas IV-VIII, prowadzenie p. Maciej Jaworski, wtorek godz. 15.30-16.15

2/ Gry zespołowe dla klas IV-V, prowadzenie p. Maciej Jaworski, czwartek 15.00-16.30

3/ Gry zespołowe dla klas IV-VIII, prowadzenie p. Tadeusz Pepliński, poniedziałek 15.00-16.30

4/ Piłka siatkowa, prowadzenie p. Jolanta Lewandowska, poniedziałek 15.00-16.30

5/ Koło fotograficzne dla kl. Ib, prowadzenie p. Anna Klepczyńska, wtorek 15.10-15.55

6/ Koło ekspresji ruchowej, prowadzenie p. Lucyna Łatanik-Górska, co drugi wtorek m-ca 14.15-15.00 (od 18 listopada br.)

7/ Uczeń w świecie tekstu kultury (dla klasy VIIa), prowadzenie p. Agnieszka Kerlin, czwartek 14.15-15.00

8/ Spójrz inaczej (dla klasy IIb), prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat, piątek 7.30-8.15

9/ Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla pięciolatków, prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat, poniedziałek 9.20-10.00

10/ Kółko plastyczne dla klas I-II, prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat, poniedziałek 12.15-13.00

11/ Chór (dla klas I-II), prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat (termin zajęć zostanie podany wkrótce)

12/ Zajęcia z obliczeń na sorobanie (japońskie liczydło), prowadzenie p. Alina Bochra, wtorek o godz. 14.10 dla uczniów klas V-VIII, w środę o godz. 14.10 dla uczniów kl. IVa

13/  Kółko matematyczne, prowadzenie p. Alina Bochra, w środę o godz. 15.05 dla klasy VII, w piątek godz. 13.20 dla kl. IVa

14/ Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki dla klasy VIII, prowadzenie p. Alina Bochra, w środę o godz. 13.20

15/ Zespół wokalny klas młodszych (klasy I i II), prowadzenie p. Magdalena Kawecka-Piłat, w czwartek 13.20-14.15

 

ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!