Zastępstwa

INFORMUJEMY IŻ OD DNIA 09.01.2018 ZASTĘPSTWA BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ W
DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM ORAZ ZOSTANĄ WYWIESZONE W GABLOCIE Z INFORMACJAMI
DLA UCZNIÓW NA PIERWSZYM PIĘTRZE, A TAKŻE W POKOJU NAUCZYCIELSKIM.