Stołówka szkolna w lipcu

Zapraszamy do korzystania z posiłków w lipcu 2019 r.

Wpłaty za obiady dokonuje się u pani intendent s. 108 do 10-tego każdego miesiąca
w godz. 8.00–15.00 lub na konto:
Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
z tytułem wpłaty: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

  1. Grupa przedszkolna – 4 posiłki (23 dni ) 184,00,00 zł
  2. Grupa przedszkolna – 3 posiłki (23 dni ) 147,00zł
  3. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr. telefonu 58-671-07-90 w 352
  4. Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.
  5. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.