Dodatkowe pieniądze z MEN dla Ósemki

Odnotowaliśmy kolejny sukces, i to mimo wakacji! Jak już informowaliśmy w nowym roku szkolnym 70 490 zł wpłynie do Ósemki z rezerwy oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021. A to dzięki naszym staraniom i skutecznie złożonemu przez dyrekcję szkoły wnioskowi projektowemu.

Minister Edukacji Narodowej w kwietniu br. wyznaczył rezerwę z części subwencji oświatowej ogólnej (0,4 proc.) jako wsparcie dla m.in. szkół podstawowych.

Dofinansowanie, otrzymane jako jedyna szkoła podstawowa w naszym mieście, będzie przeznaczone na uzupełnienia wyposażenia naszych pracowni: chemicznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej. Po otrzymaniu środków finansowych na nasze konto przystąpimy do finalizacji, do doposażenia szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne.