Stypendysta – to brzmi dobrze. Gratulacje!

Komisji przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi przyznała stypendia piętnastu uczennicom i uczniom. 

Nie każdy może je otrzymać, trzeba i warto się postarać. Miarą tego wyróżnienia są wyniki w nauce, czyli najczęściej wysoka średnia ocen oraz ponadprzeciętne wyniki i osiągnięcia sportowe.

Komisja rozpatrzyła 25 wniosków wychowawców o przyznanie uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w pierwszym półroczu. Decyzją komisji stypendia zostały przyznane 15 uczniom ze średnią ocen powyżej 5,5.

Lista stypendystów:

Martyna Śniadach-Szuta kl. IV a

Tomasz Kuraczyk kl. VI a

Alicja Kałędkiewicz kl. IV a

Dominika Budzyńska kl. IV b

Eliza Lewnau kl. IV a

Antonina Kawczyńska kl. VI b

Barbara Kaźmierska kl. VI a

Oliwia Czarnecka kl. VI a

Paweł Kojałowicz kl. VIII b

Nadia Ellwart kl. VIII b

Jagna Tuczyńska kl. VI a

Jan Adach kl. VIII b

Kinga Pióro kl. IV b

Adam Kreft kl. IV b

Hanna Węglewska kl. VIII a

O sposobie odbioru stypendiów poinformujemy z początkiem marca br.

Gratulujemy i życzymy utrzymania wysokiego poziomu. Zachęcamy naszych uczniów do pozytywnej rywalizacji. Czekamy na jeszcze większe sukcesy w drugim półroczu.