Zapraszamy do szkolnej stołówki

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków od marca br.

Wpłaty dokonuje się na konto do każdego 10-tego każdego miesiąca
Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.
Karty obiadowe na posiłki będą wydawane

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

  1. Opłata za obiady w m-c marcu ( 23 dni ) 80,50 zł
  2. Grupa przedszkolna – 4 posiłki (23 dni ) 230,00 zł
  3. Grupa przedszkolna – 3 posiłki (23 dni ) 184,00 zł
  4. Obiady wydawane na przerwach obiadowych:
  5. I przerwa 11.00 -11.15

II  przerwa 12.00 -12.15

III  przerwa 13.00 -13.15

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90 w 356 lub e-mailowo: t.weckowicz@rumia.edu.pl

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.