Przedszkolaki wracają w poniedziałek

Na środowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o

Obowiązujące obostrzenia utrzymano do 25 kwietnia br. ale są wyjątki. Od najbliższego poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli i żłobków.

Do 3 maja włącznie przedłużono restrykcje związane z hotelami i obiektami noclegowymi. Wraca z kolei możliwości uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

– Nie chciałbym definiować dokładnych deklaracji, co się będzie działo w kolejnych tygodniach. Priorytetem jest edukacja – powiedział Niedzielski.

Nauka zdalna w szkołach pozostaje. Dopuszczone jest uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez związek sportowy w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (limit 25 osób).

Powrót do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, według zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Oto kilka najważniejszych zasad postępowania w czasie pandemii:

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).