ZAPROSZENIE do quizu uczniów klas I-III

Zapraszamy do udziału  w  quizie KTO PRZYRODĘ CHRONI – TEGO ONA JUTRO OBRONI

Zestawy pytań zostaną przesłane uczniom przez e- dziennik.
Podpisane kartki z odpowiedziami / imię, nazwisko, klasa / należy  przesłać do 30 kwietnia przez e-dziennik do n-la bibliotek szkolnej  Grażyny Ostrowidzkiej.

N-le biblioteki szkolnej SP 8
Grażyna Ostrowidzka
Anna Rogowska