Ważne terminy przed końcem roku szkolnego

Ważne terminy związane z przygotowaniem do zakończenia roku szkolnego 2020/21
Do dnia 10 maja br. wystawiane będą oceny proponowane z przedmiotów i zachowania na koniec roku szkolnego,
Do dnia 11 czerwca br. wystawiamy oceny końcoworoczne.
W dniu 15 czerwca br. odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/21.
Rodzice będą poinformowani przez wychowawców o proponowanych ocenach.
Spotkania z Rodzicami odbędą się w dniach:
11.05.2021 r.: klasy IV-VIII o godzinie 17.00
12.05.2021 r.: klasy I-III o godzinie 17.00
Wg. rozporządzeń MEiN i MZ od 19 kwietnia br. wracają oddziały przedszkolne, posiłki będą wydawane, świetlica pracuje jak dotychczas. O wszelkich zmianach organizacji pracy w szkole, związanych z decyzjami rządu i MEiN oraz o egzaminach klas ósmych będziemy informować na bieżąco.