Powrót do tradycyjnej formy nauki. Szkoła czeka na uczniów klas starszych

Krok za krokiem, wracamy do normalności. W kolejnych tygodniach stopniowo wrócą do szkoły starsi uczniowie.

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Od 4 maja br. do szkoły powróciły dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Na powitanie powracających do szkoły Rada Rodziców i Dyrekcja Ósemki przygotowały upominki-niespodzianki: owoce i cukierki.

Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej
Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.