Zapraszamy do szkolnej stołówki

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków w czerwcu 2021 r.

Wpłaty dokonuje się u pani intendent s. 108 do 10-tego każdego miesiąca
w godz. 8.00–15.00 lub na konto:
Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
z tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.
Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Opłata za obiady w m-c czerwcu wynosi: 17 x 3,50 = 59,50 zł

Grupa przedszkolna – 4 posiłki (21dni ) 210,00 zł

Grupa przedszkolna – 3 posiłki (21dni ) 168,00 zł

Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

I przerwa 11.50 -12.10

II przerwa 12.55 -13.10

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr. telefonu 58-671-07-90 w 352

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.

Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.