Pamiątkowa sesja fotograficzna we wtorek

19 października 2021 r. (we wtorek) w naszej szkole odbędzie się specjalna sesja zdjęciowa. Tak jak w poprzednich latach usługi fotograficzne będzie świadczyła firma MAWI.

Ze względu na obostrzenia związane ze stanem zagrożenia koronawirusem wszystkie zdjęcia zostaną wykonane w reżimie sanitarnym (tak jak  w zeszłym roku).
Zdjęcia indywidualne do pakietów promocyjnych wykonywane są wszystkim dzieciom, tak aby mogły powstać pełne zdjęcia grupowe dla wszystkich (montaż cyfrowy w laboratorium). Każde dziecko otrzyma indywidualnie zapakowany pakiet, z widoczną dla rodziców informacją, o możliwości zakupu pakietu (z promocyjną ceną), bądź z możliwością zakupu pojedynczych zdjęć, ewentualnie kilku elementów z oferowanego pakietu. Wykup zdjęć jest dobrowolny i zależy wyłącznie od woli Rodzica/Opiekuna.

Obecność fotografa Mawi Foto Sp. z o.o. będzie się ograniczała do niezbędnych działań zgodnych z wcześniejszymi ustaleniami i podpisaną umową. Każdy pracownik Mawi Foto Sp. z o.o. jest przeszkolony w zakresie ochrony przeciw zakażeniu COVID-19. Będzie posiadał aktualne osobiste dane w zakresie spełnienia obecnych warunków epidemicznych. Ponad to, podczas pobytu w placówce oświatowej, będzie miał niezbędne środki ochrony, z zachowaniem dystansu min. 1,5 metra.