Zmiana numerów rachunków bankowych Ósemki od 2 listopada br.

Szanowni Państwo, Rodzice i Przyjaciele Ósemki

Informuję o zmianie od listopada br. rachunków bankowych SP Nr 8 w Rumi.

Nowe rachunki bankowe, obowiązujące od 2 listopada 2021 r. (Bank Millennium), na które należy wpłacać środki finansowe

Rachunek budżetowy: 62 1160 2202 0000 0005 0425 2830 (oplata za dodatkową opiekę przedszkolną)

Rachunek dochodów oraz wydatków: 08 1160 2202 0000 0005 0425 3123 (wyżywienie w szkolnej stołówce; wynajmy)

Uwaga! Numer rachunku Rady Rodziców przy SP Nr 8 pozostaje bez zmian (prowadzony jest w Banku Spółdzielczym w Rumi).