Zapraszamy przedszkolaki do szkolnej stołówki

Zapraszamy przedszkolaków biorących udział w zajęciach w SP Nr 8 w Rumi do korzystania z posiłków od 1 sierpnia 2022 r.

Wpłaty dokonuje się na konto do 10 sierpnia br.
Bank Milenium

08 1160 2202 0000 0005 0425 3123
z tytułem: nazwisko i imię dziecka, grupa za jaki miesiąc

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Grupa przedszkolna – 4 posiłki (22 dni) oplata 220,00 zł

Grupa przedszkolna – 3 posiłki (22dni ) oplata 176,00 zł

 Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr. telefonu 58-671-07-90 w 352 lub e-mailowo t.weckowicz@rumia.edu.pl

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu. Istnieje możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.