Dokumenty do pobrania

Granice Obwodu SP8 Rumia

Wzór zwolnienia z zajęć

Wniosek rodzica_opiekuna _nauczanie indywidualne_ zindywidualizowana ścieżka

Wniosek wakacje_przyjęcie do oddziału przedszkolnego SP8

Wniosek rodzica o zorganizowanie wczesnego wspomagania

Wniosek rodzica o przyznanie rewalidacji indywidualnej

Wniosek o zwolnienie z drugiego języka (angielski_niemiecki)

Wniosek o zwolnienie z zajęć wf

Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej

Oświadczenie rodziców o rezygnacji z nauczania języka mniejszości narodowej etnicznej (j. kaszubski0

Podanie o przyjęcie dziecka zam_w obwodzie szkoły kl. II-VIII

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej (j. kaszubski)

Podanie o przyjęcie dziecka zam_ poza obwodem szkoły kl. II-VIII

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-legitymacji-szkolnej

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-swiadectwa-i-dyplomu-szkolnego