Dokumenty

Rok Szkolny 2022-2023 – dokumenty 

Statut-06.09.2022

program wychowaw-profilak 22 – 23 (1)

 

 

Rok Szkolny 2018-2022 – dokumenty 

Satut wrzesień 2021r. (1)

Szkolny Regulamin korzystania z Placu Zabaw

Program wychowawczo-profilaktyczny 2020-21

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2019-20

Szkolny program wychowawczo profilaktyczny 2018-19 

Regulamin Świetlicy szkolnej

Regulamin pracy Biblioteki szkolnej

Regulamin Sali Gimnastycznej

Regulamin Pływalni

Regulamin Wycieczek

Regulamin Pracowni komputerowej

Regulamin korzystania z e-dziennika SP 8 

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT NA UCZNIA UCZENNICĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

KLAUZULA INFORMACYJNA PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNIK

KLAUZULA INFORMACYJNA UCZEŃ UCZENNICA

Regulamin wynajmu sali gimnastycznej