Dokumenty

Staut wrzesień 2020r.

Szkolny Regulamin korzystania z Placu Zabaw

program wychowaw-profilak 20 – 21 (1)

2019 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo profilaktyczny 2018 

Regulamin Świetlicy Szkolnej dla uczniów

REGULAMIN pracy Biblioteki Szkolnej

Regulamin Sali Gimnastycznej 2018

Pływalnia Regulamin

REGULAMIN wycieczek

REGULAMIN pracowni komputerowej

Regulamin korzystania z e-dziennika SP 8 

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT NA UCZNIA UCZENNICĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

KLAUZULA INFORMACYJNA PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNIK

KLAUZULA INFORMACYJNA UCZEŃ UCZENNICA