Dyrekcja

Dyrektor

mgr Marzena Górska

 Dyżury dyrektora szkoły dla Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 we wtorki  po uprzednim umówieniu telefonicznym przez sekretariat oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur dyrektora może zostać przełożony na inny termin. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

 

Wicedyrektor mgr Anna Bandura

 

Dyżury wicedyrektora

poniedziałek 7.00-13.00;  wtorek 11.00-13.00;  środa 11.00-13.00;  czwartek 7.00-13.00;

piątek 7.00-13.00 lub 11.00-17.00 (od 4 września br. co drugi tydzień naprzemiennie)

 Wicedyrektor  mgr Alina Bochra

Dyżury wicedyrektora

poniedziałek 11.00-17.00;  wtorek 7.00-13.00;  środa 7.00-13.00;  czwartek 11.00-17.00;

piątek  7.00-13.00 lub 11.00-17.00 (od 4 września br. co drugi tydzień naprzemiennie)