Harmonogram spotkań z Rodzicami

 

 Terminy  zebrań  z  rodzicami  

  • 8 września 2020 r. godz. 17.00 – klasy IV-VIII

  • 8 września 2020 r. godz. 17.30 – oddziały wychowania przedszkolnego

  • 9 września 2020 r. godz. 17.00 – klasy I-III

Na zebraniach zostaną wybrane trójki klasowe oraz po jednym przedstawicielu z klasy na wybory do Rady Rodziców oraz jeden z oddziałów wychowania przedszkolnego.

 

Spotkania z rodzicami/opiekunami (wszystkie terminy o godz. 17.45)

15 grudnia 2020 – rodzice uczniów klas IV-VIII

16 grudnia 2020 – rodzice uczniów klas I-III i dzieci oddziałów przedszkolnych

12 maja 2021 – rodzice uczniów klas IV-VIII

13 maja 2021 – rodzice uczniów klas I-III i dzieci oddziałów przedszkolnych

Konsultacje on-line (terminy o godz. 17.00)

20 października 2020 – klasy IV-VIII

21 października 2020 – klasy I-III

17 listopada 2020 – klasy IV-VIII

18 listopada 2020 – klasy I-III

19 stycznia 2021 – klasy IV-VIII

20 stycznia 2021 – klasy I-III

16 marca 2021 – klasy IV-VIII

17 marca 2021 – klasy I-III

20 kwietnia 2021 – klasy IV-VIII

21 kwietnia 2021 – klasy I-III

15 czerwca 2021 – klasy IV-VIII

16 czerwca 2021 – klasy I-III