Harmonogram spotkań z Rodzicami

 

 Terminy  zebrań  z  rodzicami podamy wkrótce

  •   klasy IV-VIII

  •  oddziały wychowania przedszkolnego

  •  klasy I-III

Na zebraniach zostaną wybrane trójki klasowe oraz po jednym przedstawicielu z klasy na wybory do Rady Rodziców oraz jeden z oddziałów wychowania przedszkolnego.