Lista wychowawców i nauczycieli 2020/2021

Lista wychowawców

Klasa Wychowawca
I A Magdalena Kawecka-Piłat
I B Agnieszka Erdmann
I C Barbara Gil
I D Marta Pluszyńska
II A Kinga Szeleżyńska
II B Wioleta Saworska
II C Marta Packa
III A Patrycja Moczadłowska
III B Anna Klepczyńska
III C (Paulina Sidor) Katarzyna Janik (zastępstwo)
IV A Monika Jeszka
IV B Maciej Jaworski
VI A Lucyna Łatanik-Górska
VI B Anita Kendziora
VII A Alicja Kozłowska
VII B Irena Burczyk
VIII A Piotr Kopciewicz
VIII B Agnieszka Glinka

 

Oddział Przedszkolny

Oddział Wychowawca Pomoce Wspomagający
0 A Maria Sugajska-Kozak, Magdalena Magiera Renata Pietruszewska
0 B Anna Szlas, Barbara Spychalska
0 C Dominika Mielewczyk,         Małgorzata Sidorowicz, Katarzyna  Przyborowska
0 D Hanna Bukowska-Nadolska, Andżelika  Klamrowska Weronika Lis
0 E Katarzyna Mazur, Katarzyna Kubler Beata Drzedżon-Kloskowska
0 F Agnieszka Lis, Sonia Grzesik Magdalena Wagner

 

Lista Nauczycieli 2020/2021

L.p. nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1  Górska Marzena dyrektor 
2 Bandura Anna wicedyrektor, terapia pedagogiczna
3 Bernaciak Walerian wychowanie fizyczne
4 Bielińska Katarzyna psycholog
5 Bochra Alina wicedyrektor, matematyka
6 Borowiak Halina matematyka
7 Bryłka Barbara jęz. angielski i jęz. kaszubski
8 Bukowska-Nadolska Hanna  wychowanie przedszkolne
9 Burczyk Irena język polski
10 Chrobocińska Lucyna biblioteka (urlop)
11 Daniel Beata język angielski
12 Duklas Sylwia logopeda
13 Ebertowska Katarzyna nauczyciel wspomagający
14 Erdmann Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
15. Gil Barbara wychowanie przedszkolne
16 Glinka Agnieszka język niemiecki, przyroda, świetlica
17 Głuchowski Wojciech wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, świetlica
18 Goliński Jarosław informatyka
19 Rosengart Katarzyna logopeda
20 Lubecka Wiktoria świetlica
21 Grzesik Sonia wychowanie przedszkolne
22 Helak Kamila muzyka i plastyka, świetlica
23 Jaworski Maciej wychowanie fizyczne, WDŻWR, EDB
24 Jeszka Monika matematyka
25 Kawecka-Piłat Magdalena edukacja wczesnoszkolna
26 Kendziora Anita historia, WOS
27 Kiersznikiewicz Leszek historia, WOS
28 Klamowska Andżelika edukacja wczesnoszkolna
30 Klepczyńska Anna edukacja wczesnoszkolna
31 Kopciewicz Piotr biologia, jęz. angielski
32 Kozłowska Alicja geografia, terapia pedagogiczna
33 Kubler Katarzyna wychowanie przedszkolne
34 Lender-Gołębiowska Monika katechetka
35 Lewandowska Jolanta świetlica, wychowanie fizyczne
36 Lis Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
37 Łatanik Górska Lucyna język polski
38 Magiera Magdalena wychowanie przedszkolne
39 Mazur Katarzyna wychowanie przedszkolne
40 Mielewczyk Dominika wychowanie przedszkolne, jęz. angielski
41 Miotke Izabela  katechetka
42 Moczadłowska Patrycja edukacja wczesnoszkolna
43 Narloch Agnieszka fizyka, chemia
44  Okrój Anna pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
45  Okrój Ewa matematyka
46 Ostrowidzka Grażyna biblioteka
47 Packa Marta edukacja wczesnoszkolna
48 Pepliński Tadeusz wychowanie fizyczne
50 Pietruszewska Renata nauczyciel wspomagający
51 Pijor Elżbieta technika
52 Pluszyńska Marta edukacja wczesnoszkolna
53 Saworska Wioletta edukacja wczesnoszkolna
54 Sidor Paulina edukacja wczesnoszkolna
55 Sidorowicz Małgorzata wychowanie przedszkolne
56 Spychalska Barbara wychowanie przedszkolne
57 Sugajska-Kozak Maria wychowanie przedszkolne
58 Szeleżyńska Kinga edukacja wczesnoszkolna, jęz. angielski
59 Szlas Anna wychowanie przedszkolne
60 Pawłowska Dorota świetlica
61 Rogowska Anna biblioteka