Szkolna stołówka zaprasza na smaczne obiady

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków w naszej szkolnej stołówce.

Wpłaty dokonuje się na konto do 10-tego dnia każdego miesiąca
Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.

Karty obiadowe na posiłki będą wydawane.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Opłata za obiady

Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

I przerwa 11.00 -11.15   II przerwa 12.00 -12.15       III przerwa 13.00 -13.15

Opłata za obiady w m-c marcu ( 23 dni ) 80,50 zł

Grupa przedszkolna – 4 posiłki (23 dni ) 230,00

Grupa przedszkolna – 3 posiłki (23 dni ) 184,00 zł

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58 671-07-90 w 352 lub e-mail: t.weckowicz@rumia.edu.pl  

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu. Istnieje możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.