Zajęcia pozalekcyjne w Ósemce. Zapraszamy!

 

 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2022/2023

w Szkole Podstawowej nr 8

 

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 8
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
7,30-8,15
Terapia pedagogiczna – 6a
p. A. Kozłowska
  Terapia pedagogiczna – 5c
p. Alicja Kozłowska
2
8,25-9,10
Terapia pedagogiczna – 4b
p A. Kozłowska
  Terapia pedagogiczna  5a
p. Alicja Kozłowska
Spójrz inaczej p. M. Kawecka Piłat IIIa sala nr 2

 

3
9,20-10,05
 
4
10,15-11,00
Terapia pedagogiczna – 2a
p. A. Kozłowska
 
5
11,15-12,00
Terapia pedagogiczna – 2d
p. A. Kozłowska
 
6
12,20-13,05
Terapia pedagogiczna – 4c
p. A. Kozłowska
Terapia pedagogiczna – 4a
p. A. Kozłowska 

 

  Zajęcia rozwijające z matematyki
p. A. Bochra kl. VIII
7
13,25-14,10
Terapia pedagogiczna – 5b
p. A. KozłowskaChór szkolny p. K. Helak (2h) IV-VIII

 

Wyrównanie szans edukacyjnych p. A. Kendziora kl.

 

koła przyjaciół biblioteki – p. A. Rogowska – IV_VIII

 

Terapia pedagogiczna – 2b
p. A. KozłowskaZajęcia plastyczne
p. K. Helak (2h) IV-VIII

Kółko teatralne  –p.
K. Janik (2 h) – IV-V

 

 

koło ekologiczne  dla klas IV_VI p. L. Chrobocińska co 2 tygodnie w

Wyrównanie szans edukacyjnych
p. A. Kendziora kl. 
Wyrównanie szans edukacyjnych
p. A. Kendziora kl. 
8
14,20-15,05
Kółko matematyczne dla klasy I abc p. Wioletta Saworska

 

Mały Dziennikarz dla klas 2 w poniedziałki p. P. Moczadłowska

Terapia pedagogiczna – 6b
p. A. KozłowskaGitara dla początkujących –
p. P. Kopciewicz (2h) (klasy I-III)

 

Wyrównanie szans edukacyjnych p. L.  Łatnik – Górska 8

Gitara dla początkujących –
p. P. Kopciewicz (2h) (klasy III-VIII)

 

Kólko wokalne dla klasy I-III
p. M. Kawecka –Piłat

 

Zajęcia rozwijające z matematyki p. A. Bochra kl. V

 

Wyrównanie szans edukacyjnych
p. L. Łatnik – Górska 8Pomyśl inaczej – gry i zagadki logiczne kl. Iabc p. P. Sidor
 
9
15,15-16,00
Terapia pedagogiczna 8b
p. A. Kozłowska
Terapia pedagogiczna – 8a
p. A. KozłowskaKoło przyjaciół przyrody
p. A. Erdman I-III
   
10          
11          
12